Parochieblad

Jaargang10 nummer 07/08.

30 juni, dertiende zondag door het jaar, 10.30 uur in de kapel

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Stille Mis.     

Door celebrant gehouden preek:
Zusters en broeders, vandaag zijn er bijzondere lezingen. Wie van jullie heeft Jezus aangeraakt in dit jaar 2024? Iedereen krijgt de kans om Hem aan te raken. Hoe?, waar? en wanneer? is de vraag.
De eerste lezing komt uit het boek Wijsheid, en daarin hoorden wij: ‘God schept geen behagen in de ondergang van de wereld. Hij heeft geen dood en geen kwaad gemaakt. Hij heeft immers alles geschapen om te leven.’ Aan dat leven mogen wij meewerken, niet alleen voor onszelf, ons gezin, onze familie, onze vrienden, maar voor al onze medemensen. We mogen trouwens meewerken aan alle leven in de schepping, dus kunnen wij ook voor het milieu, de natuur en het klimaat zorgen en leven geven.
Het evangelie is niet één verhaal maar twee verhalen, die met elkaar verbonden zijn. Een verhaal gaat over de gestorven dochter van Jairus en het tweede verhaal gaat over de genezing van de vrouw die twaalf jaar aan bloedvloeiing leed. Er is enige overeenkomst tussen deze twee gebeurtenissen.
Allereerst is er in beide gevallen door het aanraken een wonder gebeurd. De vrouw, die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed, heeft een geloof dat “Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn.” Door het aanraken wordt zij genezen. En ook de overste van de synagoge Jairus, vraagt aan Jezus, “kom toch mijn dochter de handen opleggen opdat ze mag genezen en leven.” Dat betekent door het aanraken van Jezus en het geloof worden beiden genezen.
Ten tweede in beide verhalen wordt twaalf jaar genoemd. De vrouw heeft twaalf jaar bloedvloeiing en het kind is twaalf jaar oud. Ten derde in beide verhalen gebeuren er wonderen  door het geloof. De vrouw gelooft in  Jezus en Jairus gelooft ook in  Jezus. Door het  grote geloof worden zij genezen en leven. Ja beste mensen, door deze evangelie-verhalen en wonderen zien wij dat het geloof heel belangrijk is.
Door het aanraken en geloof hebben de dochter en de vrouw leven gekregen en worden zij genezen. Wij hebben ook geloof in God, wij leven ook met Christus. Wij ontvangen iedere heilige mis de communie, het lichaam van Christus. Dat betekent, dat wij Jezus aanraken met de  hand of met de tong en dat wij met geloof leven en daardoor krijgen wij genade en power. De verhalen uit het evangelie zijn vandaag, in dit weekend, een oproep voor ons om na te denken over ons geloof. De voorbeelden in het evangelie zijn voor ons een teken van bemoediging, hoop en vertrouwen.
Wat betekenen de woorden “Talita koemi” ? Dat betekent sta op, wees niet bang. Niet bang zijn als we geloof hebben. Strek je hand uit om de Heer tegemoet te gaan, om Hem te ontvangen. Laat je door Hem aanraken en laat je meenemen op de nieuwe weg van het geloof met Hem. Dat ook wij dit zo mogen ervaren. Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.
Amen.

Zomeren in het liturgisch jaar
In het liturgisch jaar krijgen de belangrijkste momenten uit het leven van Jezus en Maria de volle aandacht.
Dat gebeurt in vier periodes: de Advent als voorbereiding op de geboorte van Jezus, de Kersttijd,  Jezus’ woestijnervaring in de Vasten- of Veertigdagen tijd. Pasen viert de verrijzenis en de verlossing. De tijd die buiten deze belangrijke periodes heet de “tijd door het jaar” met “zondagen door het jaar” en “dagen door het jaar”. Naar de liturgische kleur wordt dit de groene tijd genoemd. Een kort overzicht.
Adventstijd: van de vierde zondag vóór Kerstmis tot Kerstavond, ter voorbereiding op het Kerstfeest. Liturgische kleur: paars en op de derde zondag roze.
Kerstijd: van Kerstavond tot en met de Doop van de Heer, viering van de geboorte van Jezus. Liturgische kleur: wit.
Kleine groene tijd: van de Doop van de Heer tot Aswoensdag. Liturgische kleur: groen.
Veertigdagentijd: van Aswoensdag tot Pasen, ter voorbereiding op de Paastijd. Liturgische kleur: paars, op de vierde zondag roze en op Palmzondag rood.
Paastriduüm: van Witte Donderdag tot en met Paaszondag, herdenking van het lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus. Liturgische kleur wit en op Goede Vrijdag rood.
Paastijd: van de vooravond van Pasen tot en met Pinksteren, viering van de verrijzenis van Jezus. Liturgische kleur wit en op Pinksteren rood.
Grote groene tijd: van Pinksteren tot het begin van de Advent. Liturgische kleur groen.
De zomer valt in de grote groene tijd van het liturgische jaar. Een toepasselijk naam in onze streken, zeker dit jaar met veel regen.
Liturgisch is de zomer een rustig jaargetijde. Tijd om te relaxen zou je kunnen zeggen. Of om te chillen, zoals de jeugd zegt. In de zomer zou je extra aandacht voor de schoonheid van de Schepping kunnen hebben. Ook voor de inspiratie van het geloof om mooie grote kerken en kleine kapellen te bouwen en groots of sereen in te richten. Zoals de zon de natuur laat groeien en bloeien, zo heeft het geloof dat met mensen en hun vakmanschap gedaan.
Willem Wolters

Hoi Parochianen! Het haar wordt lichter, de huid bruiner, het water
wordt warmer, de drankjes kouder, de muziek wordt luider, de
nachten langer, het leven wordt steeds beter. Boekjes lezen op het
strand, goede wijntjes drinken en de beste paella ontdekken, we
blijven nog even lekker genieten! 
Lieve groetjes Kapelaan Austin

De pastoor, de kapelaan en het kerkbestuur wensen alle vrijwilligers, alle parochianen en alle kerkbezoekers een mooie zomer en een fijne vakantietijd toe.

Garage Sales Groene Loper Maastricht op 1 september 2024 vanaf 10:00 tot 19:00 uur bij onze parochies. Meer informatie: www.garagesale-maastricht.nl of kapelaan Austin. Digitaal reserveren tot 10 juli .

Eucharistievieringen in de Koepelkerk, juli en augustus 2024:

7 juli, veertiende zondag door het jaar, 10.30 uur in de kapel

 • Celebrant: Em. Pastor F. Delahaye
 • Misintenties: Mario de Leeuw, familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; overleden parochianen in de laatste 12 maanden
 • Muziek: cantor Eric Habets en organist Ton Vennix.

Door celebrant gehouden preek:
Er zijn in dit zomerseizoen mensen die zelf jam maken. Soms krijg ik wel eens een potje. Er is een keurig etiket opgeplakt waarop staat wat er precies in zit. Aardbeienjam. Dat weet je dan.
En dat is prima.
Wat niet zo prima is, dat we hetzelfde ook wel eens met mensen doen. Een etiket erop plakken en dan is het afgehandeld. Zo van: “O die, ja die ken ik. Daar heb ik dat en dat van gehoord. Daar kun je niet anders van verwachten. Die is nu eenmaal zo.”
Zo krijgen mensen soms een stempel. Soms nog voordat we hen zelf ontmoet hebben of gesproken hebben.
Als je iemand klein wilt krijgen is dat een makkelijke methode.
Je oordeel gauw klaar hebben. Vaak gebaseerd op wat men zegt of op een vooroordeel. En niet op wat een mens werkelijk waard is.
Dat etiketten plakken is niet erg liefdevol. Als je iemand liefdevol tegemoet treedt, treedt je hem open tegemoet en onbevangen. Dan laat je voor hem of haar nog alle mogelijkheden open. En dan sta je soms verwonderd dat hij of zij toch anders is dan je dacht.
Als je een mens vastspijkert op wat je dacht of hoorde kan hij bij voorbaat soms al niks goeds meer bij je.
Jezus kreeg in Nazareth ook zo’n etiket opgeplakt. Hij is toch die jongen van Maria en Jozef, die timmerman. Een timmerman kan wel een preekstoel timmeren, maar hij moet er niet zelf op gaan staan.  En zijn familie woont toch hier bij ons.  Hij is er toch eentje van ons dorp. Waarvandaan dan al die wijsheid? Al die wonderen? En men ergert zich. Wat je niet mag zijn, dat kun je ook niet zijn. Overal zijn er wonderen te ontdekken in mensen, maar het zijn pas wonderen als wij ze ook willen zien.
Jezus kan daar bij hen dan ook niet veel goeds meer doen, geen wonder meer verrichten.
Heiligen, bijzondere mensen, profeten van God kunnen wij vaak wel verdragen op een sokkel in de kerk, maar minder in ons eigen midden. Wij geloven wel dat een mens beeld van God is, maar soms is dat moeilijk te zien in mensen met wie wij dagelijks omgaan. Want die ken je. Daar heb je al een mening over. Het is soms makkelijker om bijzondere wijsheid te horen in een exotische vreemdeling of in iemand die je in op een verre vakantie  ontmoette, dan in je eigen naaste. Dat ondervond ook Jezus in zijn eigen dorp. En Ezechiël – zo hoorden we in de eerste lezing – bij zijn eigen volk. Hij kon voor hen geen profeet zijn. Ze zijn weerbarstig met een hart van steen.
Ook Paulus lijdt onder smaad en vervolging als hij van Christus getuigt. Het voelt als een doren in zijn vlees gestoken, zei hij ons in de tweede lezing.
De lezingen van vandaag pleiten er voor om open en onbevangen naar elkaar te kijken. Dan ontdekken we misschien meer goeds, meer wijsheid meer een wonder van God in elkaar dan we eerst dachten. Ja er zijn profeten in ons eigen midden.
Amen.

14 juli, vijftiende zondag door het jaar, 10.30 uur in de kerk

 • Celebrant: Em. Deken L. Kleinen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals o.l.v. Emmanuël Pleijers.

21 juli, zestiende zondag door het jaar, 10.30 uur in de kapel

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: Mario de Leeuw, familie en vrienden de Leeuw-Mol; zieke  mede- en oud-parochianen
 • Muziek: Hub Wolfs.

28 juli, zeventiende zondag door het jaar, 10.30 uur in de kapel

4 augustus,  achtiende zondag door het jaar, 10.30 uur in de kapel

 • Celebrant: Priester Nacho Vergara.
 • Misintenties: Mario de Leeuw, familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; overleden parochianen in de laatste 12 maanden
 • Muziek: cantor Eric Habets en organist Ton Vennix.

11 augustus, negentiende zondag door het jaar, 10.30 uur, in de kapel

 • Celebrant: Em. Deken L. Kleinen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: Ton Vennix.

18 augustus, twintigste zondag door het jaar, 10.30 uur, in de kapel

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: Mario de Leeuw, familie en vrienden; zieke parochianen
 • Muziek: Hub Wolfs.

25 augustus, een-en-twintigste zondag door het jaar, 10.30 uur, in de kapel

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: Peter Houben, zieke mede- en oud-parochianen
 • Stille Mis.     

Let op onderstaand concert van de wijk Ceramique a.s. in de Koepelkerk
Dinsdag 2 juli en 3 september, het dinsdagmiddag klassiek concert DUO ANDANTE (fluit en gitaar), aanvang 15:30 uur in de kapel; iedereen is welkom, vrije gave.
Elke donderdagmiddag om 14.30 uur: eucharistieviering voor de Maria Gebedsgroep in de kapel.
Elke zaterdagmorgen vanaf 8.00 uur viert de Tewahedo Eritrese Orthodoxe Kerk, haar geloof in de Koepelkerk.

Algemene informatie over de parochies Joannes Bosco en H. Hart van Jezus

Kapelaan Austin, email: arockiaaustin10@gmail.com, tel.: 0687971327;  Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht; link van de Facebookpagina:  https://www.facebook.com/koepelkerk
Kerkbestuur: Armand Blanken, armand.blanken@kpnmail.nl, tel.: 0654331955, en Willem Wolters,  info@willemwolters.nl, tel.: 0646705520.

Kapelaan Austin brengt graag een huis- en ziekenbezoek. Hij kan de Heilige Communie bij u thuis geven.

Informatie voor de Overkoepeling van de maand september kunt u opgeven t/m 20 augustus a.s. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeboden, kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.

Het zijn de vrijwilligers die onze geloofsgemeenschap vitaal houden. Extra handen en hoofden zijn altijd welkom. Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie vragen. Er is voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit. Wij maken graag een afspraak.

Belangrijke telefoonnummers

Alarm Spoed: 112 
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 7500123;  website: https://hapmaastricht.nl 
Pastorale hulpdienst via verpleegkliniek Larisa 043-3690670
Dekenaat Maastricht-Meerssen website: https://rkmaastricht.nl