Parochieblad

Jaargang 9 nummer 10.

Oktober 2023

Eucharistievieringen in de Koepelkerk, oktober 2023:

24 september, 25ste zondag om 10.30 uur

 • Celebrant Kapelaan Austin
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: stille H. Mis.

Door celebrant gehouden preek:
Half september is voorbij, dus moeten de druiven geplukt worden. De parabel van de wijngaardenier zou zich dus in onze tijd kunnen afspelen. En er moet veel werk zijn in die wijngaard, want de landeigenaar gaat al ’s morgens om 6 uur naar de markt op zoek naar arbeiders die voor hem willen werken. Hij doet dat ook om 9 uur, om 12 uur, om 15 uur en om 17 uur, en om 18 uur ontvangen al die arbeiders hun dagloon. Alle   arbeiders krijgen hun dagloon. Iedereen krijgt hetzelfde. Iedereen krijgt de overeengekomen denarie, en dat is het normale dagloon in die tijd. Voor God is iedereen gelijk en Hij schenkt regen en zon aan iedereen gelijk. Iedereen krijgt alles gelijk in hun leven. Zondaars, rijke mensen en arme mensen krijgen alles gelijk.
Beste mensen.
De parabel van de landeigenaar is een mooie parabel. Met de landeigenaar wordt God bedoeld en met de wijngaard Gods koninkrijk van liefde, vreugde en vrede. Dat is dus een rijk waar iedereen gelijk is. Want voor God is iedereen echt gelijk en krijgt iedereen gelijke kansen. Dan is het ook te begrijpen, dat aan het loket van het betalen van het salaris anders gerekend wordt, dan wij zouden denken.
Een belangrijk thema dat door het hele Oude en Nieuwe Testament loopt is die van “rechtvaardigheid”. God is volkomen rechtvaardig en wij zijn geroepen, zowel individueel als collectief, tot een leven van gerechtigheid. De lezingen van vandaag verwijzen er naar hoeveel Gods wijsheid onze menselijke categorieën van waarde en oordeel overtreft.
Zusters en broeders, in de eerste lezing zegt God de Heer: “Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, mijn wegen zijn niet uw wegen”. Het zou goed zijn als we die woorden in ons zouden opnemen. We moeten immers echt geen moeite doen om God te begrijpen, en nog minder om Hem voor te houden wat Hij moet doen en wat Hij niet mag doen. Wat we wel moeten doen is ons inzetten voor zijn wijngaard van liefde, vrede en vreugde, niet alleen voor onszelf, maar voor alle mensen.
Vandaag is het voor de katholieke Kerk de “Werelddag van de migrant en de vluchteling”. Het is duidelijk dat zij de arbeiders zijn van het elfde uur. Dat ze voor God dus even belangrijk zijn als de arbeiders van het eerste uur. Laten we dus openstaan voor hen, zodat ook zij zich thuis kunnen voelen in de wijngaard die wij met Gods hulp proberen uit te bouwen.
Paus Franciscus zegt in zijn boodschap voor deze dag: “De synodale weg, die wij als kerk zijn ingeslagen, brengt ons ertoe in de meest kwetsbare personen – en onder hen zijn ook veel migranten en vluchtelingen – bijzondere reisgenoten te zien, die bemind moeten worden en voor wie gezorgd moet worden als broeders en zusters”. Alleen door samen op weg te zijn, zullen wij ver kunnen gaan en het gemeenschappelijk doel van onze reis bereiken”
Amen.

Synodale Kerk
De Rooms-katholieke kerk heeft twee maanden aan Maria toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, m.n. het Mariagebed, bidden. De Kerk was eeuwenlang erg goed in het inspelen op volksgebruiken. De Mariamaand in mei is verwant met oude voorjaarsfeesten. In oktober wordt het nut van bidden benadrukt.
Paus Franciscus roept ons op te luisteren naar de tekenen van onze tijd. Dat moet leiden tot een synodale Kerk waarin alle gelovigen, religieuzen, priesters en bisschoppen nauw samenwerken om de uitdagingen van deze tijd op te pakken.
In Rome begint op woensdag 4 oktober de bisschoppensynode over een synodale Kerk, waarvoor afgelopen jaren vanuit alle bisdommen suggesties en gespreksonderwerpen zijn aangedragen. Aan de synode doen honderden bisschoppen en deskundigen uit de hele wereld mee.
Ook tijdens het Vaticaans concilie was het praten over bij de tijd blijven een belangrijk thema. Dat is een behoefte van alle tijden. Maar je zou ook kunnen zeggen dat in de zestig jaar na het Vaticaans concilie te weinig in de Kerk is gebeurd om bij de tijd te blijven.
Een geloofsgemeenschap van en door mensen leeft met maatschappelijke ontwikkelingen mee en staat met beide benen op de grond. Een kerk die dat faciliteert is als vanzelf bij de tijd. Maar als je de grijze haren tijdens een eucharistieviering ziet is onze geloofsgemeenschap in leeftijd geen afspiegeling van onze maatschappij. Waarom inspireren wij geen jongeren, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers meer? Volgens sommige onderzoekers is een kwart van de bevolking gelovig en veel meer mensen denken dat er iets is dat groter is dan wij. Dus er is meer belangstelling voor geloven dan wij in het kerkbezoek zien.
Het is te gemakkelijk om te zeggen dat dit aan individualisme of secularisering ligt. Dan zoeken we alleen naar oorzaken die buiten ons liggen of waaraan we niks kunnen doen. Laten we ook de hand in eigen boezem steken, voordat er geen handen en geen boezem meer zijn.
Dat begint met hierover te praten, intern en met mensen die buiten onze Kerk ook aan een betere wereld werken. We kunnen van anderen leren, maar ook  aan anderen laten zien dat we er nog zijn en dat met een tweeduizend jaar oude inspiratie.
Ook in Maastricht is over een synodale Kerk gesproken en de inzichten worden via de Nederlandse bisschoppen in Rome overgedragen. In de Koepelkerk beleggen we geen synode. Wij zijn een praktische synodale Kerk als we samen eucharisitievieren en samenwerken met anderen om kleine en grotere goede dingen te doen.
Willem Wolters

Scherpenheuvel, 6 oktober 2023
Mei en oktober zijn Mariamaanden. Op vrijdag 6 oktober, in de Rozenkransmaand, gaan we samen o.l.v. kapelaan Mattie Jeukens naar Scherpenheuvel in België. Van harte welkom!
Aanmelden op de pastorie, Voltastraat 45 tussen 10 en 12 uur, en daar dan ook 10 euro betalen voor de busreis. De bus vertrekt om 11.00 precies bij de Koepelkerk en is om ongeveer 17.00 uur terug in Maastricht.

Dierendag, Franciscus en de dierenzegening
Op vier oktober is het Werelddierendag. Het is dan ook de feestdag van Sint  Franciscus en de dag waarop dieren de zegen van God de Schepper ontvangen. Op zondag 8 oktober om 12.00 uur na de Heilige Mis zijn huisdieren welkom in de Koepelkerk om de zegen voor een gezond en gelukkig gezinsleven bij hun baasjes te ontvangen! Dat geldt ook voor de kinderen met hun knuffeldieren.

Kevelaer 12 oktober 2023
Mei en oktober zijn Mariamaanden. Op donderdag 12 oktober, in de Rozenkransmaand, gaan we samen o.l.v. kapelaan Austin naar Kevelaer in Duitsland.  Van harte welkom!
Aanmelden op de pastorie, Voltastraat 45 tussen 10 en 12 uur, en daar dan ook 20 euro betalen voor de busreis. De bus vertrekt om 8.30 precies en is om ongeveer 19.00 uur terug in Maastricht.

Start Communie voorbereiding en Vormsel
Aan het begin van het nieuwe schooljaar nodigen wij de kinderen uit voor het Vormsel en voor de Eerste Heilige Communie. De H. Communie voorbereiding begint met de eerste ouderavond op 9 januari. De Eerste H. Communie zal  op Hemelvaart, donderdag 9 mei 2024, in de O.L.V. van Lourdeskerk plaatsvinden.
Aanmelden voor de H. Communie en het Vormsel op de pastorie, Voltastraat 45  tussen 10.00 en 12.00 uur, tel 043 3634348 of bij kapelaan Austin, tel.: 06 87971327 of e-mail arockiaaustin10@gmail.com.
Kapelaan Austin kunt u altijd bellen.
Kapelaan Austin

1 oktober, vijfentwintigste zondag, om 10.30 uur 

 • Celebrant: Em. Pastoor F. Delahaye
 • Misintenties: Mario de Leeuw, familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; overleden parochianen in de laatste 12 maanden
 • Muziek: Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia P&P koor Schaesberg, o.l.v. Sandy Wijnand en organist Pavlina Heckmanns Ognianova; na afloop koffie.

8 oktober, zesentwintigste zondag, om 10.30 uur; zegening dieren om 12.00 uur door Kapelaan Austin

 • Celebrant: Em. Deken L. Kleinen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: dameskoor Cantara o.l.v. Marjan Quaedvlieg

15 oktober, zevenentwintigste zondag, om 10.30 uur

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: Mario de Leeuw, familie en vrienden; zieke parochianen
 • Muziek: cantor Eric Habets en organist Ton Vennix

22 oktober, achtentwintigste zondag, om 10.30 uur

 • Celebrant: Pastoor de Jong
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: stille Heilige Mis.

Iconen
In de kerk zijn twaalf iconen opgehangen. Ze zijn in de aflopen jaren gemaakt door een mevrouw in Maastricht. Hun eenvoud en kracht passen in onze kerk.
De Koepelkerk is heel blij met deze mooie kunstwerken, die bovendien heel religieus en mystiek zijn.
Het zijn stuk voor stuk werken om even bij stil te staan en de afbeelding te beschouwen. Geniet van de kleuren en het vakmanschap. Maar misschien nog belangrijker is de Godsliefde waarmee ze zijn gemaakt. Dat stralen ze alle twaalf uit.
Deze iconen zijn zo bijzonder dat Museum Valkenburg in december hier een expositie aan zal wijden. Wij mogen er het hele jaar van genieten en ons door laten inspireren.
Willem Wolters

Wat u moet weten:
Op donderdagmiddag is een eucharistieviering om 14.30 uur voor de Maria Gebedsgroep en belangstellenden in de Dagkapel.
Op zaterdag tussen 8.00 en 12.30 uur viert de Eritrese Orthodoxe Kudus Gebriel (heilige engel Gabriël) Kerk haar geloof in de Koepelkerk. Zij beschikt nu over een gewijde plaat die de Ark van het Verbond symboliseert en is daardoor nu in de Eritrese Orthodoxe Kerk geregistreerd. 
Op zaterdagavond is een eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Voor meer informatie, zie hun website: https://www.lourdeskerkmaastricht.net/.
Op elke zondag is een eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk.

Samenwerkingsverband Oost-Maastricht
Het nieuwe samenwerkingsverband Oost-Maastricht omvat – op één na (Wijck) – alle parochies in Maastricht ten oosten van de Maas en heeft één gezamenlijk pastoraal team voor de volgende 12 parochies: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Gulielmus (Wittevrouwenveld/Wijckerveld), H. Hart van Jezus (Koepelkerk), H. Johannes Bosco (Heugemerveld), H. Johannes de Doper (Limmel), H. Antonius van Padua (Nazareth) Sint Petrus’ Banden (Heer), H.H. Monulphus en Gondulphus (De Heeg), H. Michaël (Heugem), H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburga (Amby).
Mgr. Everard de Jong, pastoordejong@gmail.com, de hulpbisschop is benoemd tot pastoor van dit pastoraal team. Hij was al pastoor van de parochies Sint Petrus Banden (Heer), H.H. Monulphus en Gondulphus (De Heeg), H. Michaël (Heugem), H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburga (Amby).
Pater Mattie Jeukens O.F.M. , jmpp.jeukens@planet.nl, die pastoor was van de parochies: O.-L.V. van Lourdes, H. Familie en H. Gulielmus heeft met ingang van het nieuwe samenwerkingsverband eervol ontslag gekregen uit deze functie en is per dezelfde datum benoemd tot kapelaan van dit pastoraal team.
Ook de kapelaans Slaven Brajkovic, slavenbrajkovic@yahoo.com en Austin Joseph, arockiaaustin10@gmail.com zijn benoemd tot kapelaan van dit pastoraal team. Brajkovic was al kapelaan in Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby en Joseph in de Koepelkerk en Heugemerveld.
In deze laatste twee parochies was deken John Dautzenberg tot de start administrator (waarnemend pastoor). Hij heeft eervol ontslag gekregen uit deze functie. Nu ook de wijken Limmel en Nazareth aansluiten bij het samenwerkingsverband van Maastricht-Oost heeft pastoor Paul Horsch eervol ontslag gekregen als pastoor van deze parochies, Hij kan zich nu helemaal gaan richten op de parochiefederatie van Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, Moorveld en Ulestraten, waar hij al pastoor is. Op 29 oktober 2022 werd Andy Garcia Merino, andyfgm.26@gmail.com gewijd tot diaken, waarna hij aan de slag kon gaan als kapelaan binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Hij was al begin september benoemd tot kapelaan.

Algemene informatie parochies Joannes Bosco en H. Hart van Jezus (Koepelkerk):

Kopij, misintenties en huisbezoek:
Artikelen voor de Overkoepeling van de maand november 2023 kunt u opgeven t/m 22 oktober 2023. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:
– op het adres Kopij Overkoepeling Heerderweg 1, 6224 LA Maastricht;
– per telefoon: Willem Wolters, 06-46705520;
– per e-mail: info@willemwolters.nl;
– in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Kapelaan Austin brengt graag een huis- en ziekenbezoek. Hij kan de Heilige Communie bij u thuis geven. Hij maakt graag een afspraak voor een gesprek.

Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar jou!
Het zijn de vrijwilligers die onze parochies en Koepelkerk vitaal houden. Extra handen en hoofden zijn altijd van harte welkom.
Er is behoefte aan acolieten, lectoren, collectanten, bestuursleden en iedereen die kan helpen om kleine en iets grotere technische klussen in en rond het kerkgebouw op te pakken. Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie kosten. Er is voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit.
Bij een vitale geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar aandacht geven. Misschien wilt u met iemand af en toe bellen of een kopje koffie drinken? Wij weten welke parochianen u hiermee een plezier kunt doen. Hebt u interesse, laat het ons weten. Wij maken graag een afspraak.
Ook de Koepelhof zoekt mensen die met bewoners een wandeling willen maken.

Let op!
Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster, Henk Boetsen:
– telefonisch: 043 – 36 32 641, mobiel: 06-12 47 84 21 of per e-mail: henkboetsen@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:
Alarm Spoed: 112
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 750 01 23; website: https://hapmaastricht.nl
Pastorale hulpdienst via verpleegkliniek Larisa: 043 – 369 06 70
Dekenaat Maastricht-Meerssen website https://rkmaastricht.nl