Parochieblad

Jaargang 9 nummer 02.

Februari 2023

Een bijzondere maand

Carnaval en de vastentijd lijken tegenpolen, maar zij wijzen allebei op de betrekkelijkheid van het leven.
De Vasten- of Veertigdagentijd laat het niet bij deze constatering, maar gaat er mee aan de slag. Hoe kunnen we meer christelijke zin in ons leven stoppen? Vasten was vroeger geen snoep eten. Toen ging het vaak over iets te laten of niet te doen. Nu, in deze tijd, gaat het juist over iets extra te doen om een bepaald doel te bereiken. Dat kost moeite, dat vraagt wilskracht. De Vasten- of Veertigdagentijd scherpt de geest, om ons op Pasen voor te bereiden.
Dat kunnen we doen door een Vastenaktie te steunen of extra aandacht voor andere mensen te hebben. Het kan ook door jezelf een spiegel voor te houden en na te denken over wat het geloof voor jou en in het dagelijkse leven betekent. De tijd tot Pasen is dus eigenlijk een hele persoonlijke tijd, ook als we anderen willen helpen. De kerk biedt ons in de stilte van zijn gebouwen en in de viering van de eucharistie vele momenten voor bezinning op hoe we ons leven willen inrichten.
Willem Wolters

Aswoensdag

Aswoensdag – de eerste dag na Carnaval – is de eerste dag van de veertig dagen-tijd, (vastentijd) die loopt tot Pasen. Aswoensdag is dus de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder te eten en te drinken. Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en te drinken, te onderstrepen is er op Aswoensdag een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren komt en voor het altaar gaat staan en van de priester een kruisje van op het voorhoofd krijgt, met de woorden: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren”.
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. De as voor het askruisje is bewaard van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis. Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag is dit jaar is op woensdag 22 februari. Iedereen is van harte welkom voor het ontvangen van het askruisje in de koepelkerk, om 19:00 uur.
Kapelaan Austin

Eucharistievieringen in de Koepelkerk, februari 2023

Donderdag 2 februari, Maria Lichtmis in de Lourdeskerk om 9.00 uur

Zondag 5 februari, vijfde zondag door het jaar, in de Dagkapel

 • Celebrant: Lambert Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc
 • Misintenties: Mario de Leeuw, familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; overleden parochianen in de laatste twaalf maanden
 • Muziek: cantor Eric Habets, orgelmuziek Ton Vennix

Zaterdag 11 februari, O.L.V. van Lourdes Feest, H. Mis met ziekenzegening in de Lourdeskerk om 15:00 uur

Zondag 12 februari, zesde zondag door het jaar, in de kerk

 • Celebrant: emeritus Deken L. Kleinen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: Zangkoor Don Bosco
 • Koffie na afloop

Zondag 19 februari, zevende zondag door het jaar, in de Dagkapel

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen, Mario de Leeuw, familie en vrienden de Leeuw-Mol
 • Muziek: orgelmuziek Hub Wolfs

Woensdag 22 februari, Aswoensdag, om 19:00 uur, in de Dagkapel

 • Celebrant: emeritus Deken L. Kleinen

Zondag 26 februari, eerste zondag veertigdagentijd, in de Dagkapel

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Stille H. Mis.

Catechese:
“God wilde de wereld redden door de dwaasheid van de verkondiging” (1 Kor 1,21)
Welke verkondiging? Kom en zie!
Beste parochianen,
Vanaf maandag 30 januari zullen wij starten met een catechese voor jongeren en volwassenen voor al onze parochies in onze federatie. Deze vindt plaats telkens op maandag en donderdag om 20:00 tot 21:00 in de parochiezaal van de koepelkerk (Heerderweg 1 – 6224 LA Maastricht). Catecheses kunnen ons helpen om ons geloof te verdiepen, een kans om God te ontmoeten en ja, zelfs om ons te helpen midden in de moeilijke situaties die wij meemaken. Kom! Aanmelding is niet nodig.
De maagd Maria wil een weg van redding voor ons openen! 

Samenwerkingsverband Oost-Maastricht

Het nieuwe samenwerkingsverband Oost-Maastricht omvat – op één na (Wijck) – alle parochies in Maastricht ten oosten van de Maas en heeft één gezamenlijk pastoraal team voor de volgende 12 parochies: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Gulielmus (Wittevrouwenveld/Wijckerveld), H. Hart van Jezus (Koepelkerk), H. Johannes Bosco (Heugemerveld), H. Johannes de Doper (Limmel), H. Antonius van Padua (Nazareth) Sint Petrus’ Banden (Heer), H.H. Monulphus en Gondulphus (De Heeg), H. Michaël (Heugem), H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburga (Amby).
Mgr. Everard de Jong, pastoordejong@gmail.com, de hulpbisschop is benoemd tot pastoor van dit pastoraal team. Hij was al pastoor van de parochies Sint Petrus Banden (Heer), H.H. Monulphus en Gondulphus (De Heeg), H. Michaël (Heugem), H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburga (Amby).
Pater Mattie Jeukens O.F.M. , jmpp.jeukens@planet.nl, die pastoor was van de parochies: O.-L.V. van Lourdes, H. Familie en H. Gulielmus heeft met ingang van het nieuwe samenwerkingsverband eervol ontslag gekregen uit deze functie en is per dezelfde datum benoemd tot kapelaan van dit pastoraal team.
Ook de kapelaans Slaven Brajkovic, slavenbrajkovic@yahoo.com en Austin Joseph, arockiaaustin10@gmail.com zijn benoemd tot kapelaan van dit pastoraal team. Brajkovic was al kapelaan in Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby en Joseph in de Koepelkerk en Heugemerveld.
In deze laatste twee parochies was deken John Dautzenberg tot de start administrator (waarnemend pastoor). Hij heeft eervol ontslag gekregen uit deze functie. Nu ook de wijken Limmel en Nazareth aansluiten bij het samenwerkingsverband van Maastricht-Oost heeft pastoor Paul Horsch eervol ontslag gekregen als pastoor van deze parochies, Hij kan zich nu helemaal gaan richten op de parochiefederatie van Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, Moorveld en Ulestraten, waar hij al pastoor is. Op 29 oktober 2022 werd Andy Garcia Merino, andyfgm.26@gmail.com gewijd tot diaken, waarna hij aan de slag kon gaan als kapelaan binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Hij was al begin september benoemd tot kapelaan.

Algemene informatie parochies Joannes Bosco en H. Hart van Jezus (Koepelkerk):

Kapelaan Austin brengt graag een huis- en ziekenbezoek. Hij kan de Heilige Communie bij u thuis geven. Hij maakt graag een afspraak voor een gesprek.

Kopij, misintenties en huisbezoek:
Artikelen voor de Overkoepeling van de maand maart 2023 kunt u opgeven t/m 22 februari 2023. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:
– op het adres Kopij Overkoepeling Heerderweg 1, 6224 LA Maastricht;
– per telefoon: Willem Wolters, 06-46705520;
– per e-mail: info@willemwolters.nl;
– in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar jou!
Het zijn de vrijwilligers die onze parochies en Koepelkerk vitaal houden. Extra handen en hoofden zijn altijd van harte welkom. In een geloofsgemeenschap geven we elkaar aandacht. Misschien wilt u iemand af en toe bellen of bezoeken? Hebt u interesse (een beetje) actief te worden, laat het aan het kerkbestuur weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

Wat u moet weten:
Op donderdagmiddag is een eucharistieviering om 14.30 uur voor de Maria Gebedsgroep en belangstellenden in de Dagkapel.
Op zaterdag tussen 8.00 en 12.30 uur viert de Eritrese Orthodoxe Kudus Gebriel (heilige engel Gabriël) Kerk haar geloof in de Koepelkerk. Zij beschikt nu over een gewijde plaat die de Ark van het Verbond symboliseert en is daardoor nu in de Eritrese Orthodoxe Kerk geregistreerd. 
Op zaterdagavond is een eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Voor meer informatie, zie hun website: https://www.lourdeskerkmaastricht.net/.
Op elke zondag is een eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk.

Let op!
Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster, Henk Boetsen:
– telefonisch: 043 – 36 32 641, mobiel: 06-12 47 84 21 of per e-mail: henkboetsen@gmail.com
– voor algemene vragen, mutaties of dergelijke per e-mail: koepelkerk.maastricht@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:
Alarm Spoed: 112
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 387 77 77
Pastorale hulpdienst: Larissa, voorheen Klevarie: 043 – 631 45 00