Parochieblad

Juli-Augustus 2021

Kapelaan Austin, samen eropuit!
De coronabeperkingen worden afgebouwd en de mensen kunnen niet wachten tot alles weer ‘normaal’ wordt. In de coronatijd was er behoefte aan contact met naasten, vrienden en bekenden. Nu willen mensen op vakantie en andere oorden en nieuwe mensen opzoeken. De omstandigheden tijdens en na de coronatijd zijn erg verschillend, maar toch stellen we in beide perioden dezelfde vragen: wie ben ik en wat wil ik echt?

Tijdens de lockdown werden we minder afgeleid om hierover na te denken. Nu zijn we druk met ‘leuke dingen doen’. Alsof in de afgelopen twee jaar niets is veranderd. Laten we niet vergeten wat is gebeurd. En hieruit lessen trekken. Met deze bagage kunnen we in het leven verder trekken.

Onderweg zijn gaat gemakkelijker als we dat samendoen. Dat geldt voor ons als individu, maar ook voor onze parochies Heilige Joannes Bosco en Heilig Hart van Jezus. Dat is helemaal waar als we optrekken met iemand die zijn geloof, vreugde en enthousiasme met ons wil delen. Iemand die belangstelling voor ons heeft zoals we zijn. Lees in deze Overkoepeling over onze nieuwe kapelaan Austin. Om blij van te worden en om vertrouwen in de toekomst van ons geloofsgemeenschap te krijgen. Welkom kapelaan Austin, we gaan samen eropuit!

                                                                                                             Willem Wolters

Eucharistievieringen van de Koepelkerk in juli en augustus 2021, om 10.30 uur

Zondag 4 juli, Veertiende zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
 • Misintenties: zeswekendienst Will Boetsen-Junte; Jan en Caecilia de Leeuw-Mol; familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen 12 mnd
 • Muziek: cantor Eric Habets en orgelmuziek van Ton Vennix.

Zondag 11 juli, Vijftiende zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor Deken L. Kleinen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Ton Vennix.

Zondag 18 juli, Zestiende zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
 • Misintenties: Miep Bronsaer-Starmans, Jan en Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie de Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Ton Vennix.

Zondag 25 juli, Zeventiende zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Hub Wolfs.

Zondag 1 augustus, Achttiende zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
 • Misintenties: Jan en Caecilia de Leeuw-Mol; familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen 12 mnd
 • Muziek: cantor Eric Habets en orgelmuziek van Ton Vennix.

Zondag 8 augustus, Negentiende zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor Deken L. Kleinen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Ton Vennix.

Zondag 15 augustus, Maria Tenhemelopneming:

 • Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
 • Misintenties: Jan en Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie de Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Ton Vennix.

Zondag 22 augustus, Een-en-twintigste zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Hub Wolfs.

Zondag 29 augustus, Twee-en-twintigste zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Henk Langeveld.

In de kerk kan iedereen op veilige afstand zitten, zie de gele markering op de banken.

Benoeming van kapelaan Austin

Beste parochianen
“Om de vreugde van de Heer met u te delen!” Deze tekst heb ik uitgekozen op mijn wijdingsprentje. Ja, beste mensen in Christus, ik ben erg blij met u samen mijn vreugde te delen in uw leven en uw parochies. Ik ben heel blij om met jullie samen te werken in de parochies van Heilige Joannes Bosco en Heilig Hart van Jezus en jullie blij te maken door de genade van God.

Mijn naam is Austin en ik ben 31 jaar oud. Ik werd geboren in het Zuiden van India.  Ik ben nu zeven jaar in Nederland; eerst vijf jaar op Rolduc, voor de studies theologie en de praktijkvakken en nu alweer twee jaar in Maastricht, als stagiair en diaken bij de deken. Afgelopen maand werd ik tot priester gewijd en nu mag ik aan de slag in jullie parochies.

Ik zou graag voor jullie willen werken als kapelaan, maar ook mét als jullie / uw vriend, broer, buur of zielzorger. Samenwerken vind ik erg belangrijk, samen zijn we sterk. Ik zeg het weleens zo: Als je de woorden “Ik of U” uitspreekt, raken de lippen elkaar niet. Maar als je de woorden “samen / wij” uitspreekt raken de  lippen elkaar wel.
Ik denk dat ons samenwerken én samen bidden ons leven met God en elkaar versterkt en gezond houdt. Zo maak je ook elkaar blij en delen wij samen het leven in God. Ik zou het fijn vinden om met u kennis te maken en u thuis te bezoeken. Ik zal me graag inzetten in de parochies bij de diaconie, het huisbezoek, de ziekencommunie rondbrengen en catechese verzorgen.

Voorlopig woon ik nog in het centrum, bij de deken. U bent ook hier altijd welkom. “Weest Blij samen met mij”
Kapelaan Austin email: arockiaaustin10@gmail.com
Kapelaan Austin Huisadres: Keizer Karelplein 4, 6211 TC  Maastricht;  tel. 0687971327 

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze parochie, Koepelkerk en geloofsgemeenschap vitaal houden. Extra handen en hoofden zijn altijd welkom.
Er is behoefte aan acolieten, lectoren, collectanten, bestuursleden en iedereen die kan helpen om kleine en iets grotere technische klussen in en rond het kerkgebouw op te pakken. Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie kosten. Dat kan alleen een bepaalde dag, week of maand in het jaar betreffen. Daarom is er voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit.

Nieuwe klussen. De muurverf in de sacristie bladdert op enkele plekken. Dat gaan we aanpakken. Wie wil meehelpen? Het onkruid rond de kerk groeit welig. Daar gaan we wat aan doen. Wie wil meehelpen?
Bij een vitale geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar aandacht geven. Misschien wilt u iemand af en toe bellen of bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken? Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen, al is het maar eenmaal per maand. Hebt u interesse, laat het ons weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

Kopij, misintenties en huisbezoek:

Artikelen voor de Overkoepeling van de maand september kunt u opgeven t/m 22 augustus a.s. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:

 • op het adres Kopij Overkoepeling Heerderweg 1, 6224 LA Maastricht;
 • per telefoon: Willem Wolters, 06-46705520;
 • per e-mail: info@willemwolters.nl;
 • in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is iemand in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een gesprek of misintenties te noteren.

Het aanvragen van een gesprek met een Pastor of van misintenties kan als volgt gebeuren:
– persoonlijk op woensdag van 10.00 -11.00 uur;
– per telefoon: Henk Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-12478421;
Klik hier om het formulier voor de Misintentie aan te vragen

Kapelaan Austin en de Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een gesprek.

Wat u moet weten:

Veel informatie staat op de website.
Op donderdagmiddag is een eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Dagkapel.
Op zaterdagavond is een eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Kijk op hun website.
Op elke zondag is een eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk

Het is gebruikelijk dat op de eerste en tweede zondag van de maand, na de eucharistieviering, koffie achter in de kerk geschonken wordt. Helaas is dat nog steeds niet mogelijk.

Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster,
Henk Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel: 06-12 47 84 21 of vul het wijzingsformulier in.

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm Spoed: 112
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 387 77 77
Pastorale hulpdienst: Larissa: 043 – 631 45 00

Ter attentie: in de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster. 

Dankbetuiging:

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de steun en het medeleven bij het overlijden van mijn vrouw Will Boetsen-Junte.
Dit heeft mij echt gesteund in deze moeilijke dagen.
Henk Boetsen