Parochieblad

Juni 2021

In memoriam Will Boetsen-Junte, 1938-2021: een kleine grote vrouw

Op 22 mei jl. hebben we in een mooie uitvaartmis afscheid genomen van Will Boetsen, onze dierbare koster. De celebranten Deken Dautzenberg en Mgr. Kurris spraken warme woorden. Het zangkoor uit Wolder zong stemmige liederen.

Will, onze kleine grote vrouw, was onvermoeibaar in touw voor onze parochie. Zij wist mensen op hun gemak te stellen, zodat zij zich in de Koepelkerk thuis voelden. Deze saamhorigheid hield de Koepelkerk in moeilijke tijden open.  

Will wist dat niemand onmisbaar mag zijn. Verantwoordelijk als ze was, had zij alle kostertaken op papier gezet en Henk en Anita ingewerkt. Toch kan niemand al haar taken overnemen, zelfs Henk niet. Will zou het prachtig vinden als het werk door meer mensen overgenomen wordt.

Elke zondag horen we in lezingen en mooie preken hoe we christen kunnen zijn. Dat klinkt vaak als een ideaal. Daarom zien we graag voorbeelden van hoe dat te doen. Will liet op haar bescheiden manier zien wat je voor mensen kunt doen, via de kerk en in persoonlijke contacten. Hoe een kleine vrouw groot kan zijn.

Laten we troost in mooie herinneringen zoeken, maar in haar ook een voorbeeld zien hoe gewone mensen christen kunnen zijn, in de ogen van elkaar en God.

                                                                                                             Willem Wolters.

Eucharistievieringen van de Koepelkerk in juni 2021, om 10.30 uur

Zondag 6 juni, Sacramentsdag

 • Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
 • Misintenties: zeswekendienst Annie Majoie-Janssens, Jan en Caecilia de Leeuw-Mol; familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen in de laatste twaalf maanden
 • Muziek: cantorgroep Sint Pieter o.l.v. Pierre Willems en organist Ton Vennix.

Zondag 13 juni, Elfde zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor Deken L. Kleinen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: cantor Eric Habets en orgelmuziek Ton Vennix.

Zondag 20 juni, Twaalfde zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris
 • Misintenties: Jan en Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie de Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Ton Vennix.

Zondag 27 juni, Dertiende zondag door het jaar:

 • Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Hub Wolfs.

In de kerk zit iedereen op veilige afstand, zie de gele markering op de banken.

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze parochie, Koepelkerk en geloofsgemeenschap vitaal houden. Extra handen en hoofden zijn altijd welkom.

Er is behoefte aan acolieten, lectoren, collectanten, bestuursleden en iedereen die kan helpen om kleine en iets grotere technische klussen in en rond het kerkgebouw op te pakken. Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie kosten. Dat kan alleen een bepaalde dag, week of maand in het jaar betreffen. Daarom is er voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit.

Nieuw klussen. De muurverf in de sacristie bladdert op enkele plekken. Dat gaan we aanpakken. Wie wil meehelpen? Het onkruid rond de kerk groeit welig. Daar gaan we wat aan doen. Wie wil meehlpen?
Bij een vitale geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar aandacht geven. Misschien wilt u iemand af en toe bellen of bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken? Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen, al is het maar eenmaal per maand. Hebt u interesse, laat het ons weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

Kopij, misintenties en huisbezoek:

Artikelen voor de Overkoepeling van de maand juni kunt u opgeven t/m 22 juni a.s. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.

Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:

 • op het adres Kopij Overkoepeling Heerderweg1, 6224 LA Maastricht;
 • per telefoon: Willem Wolters, 06-46705520;
 • per e-mail: info@willemwolters.nl;
 • in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is onze koster Henk Boetsen in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een gesprek of misintenties te noteren.

Het aanvragen van een gesprek met een Pastor of van misintenties kan als volgt gebeuren:
– persoonlijk op woensdag van 10.00 -11.00 uur;
– per telefoon: Henk Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-12478421;
– in de doos achter in de kerk, voor of na de H. Mis.
Klik hier om het formulier voor de Misintentie aan te vragen
De Emeriti Pastores Eijssen, Delahaye en Kurris zijn beschikbaar voor een gesprek.

Wat u moet weten:

Veel informatie staat op de website.
Op donderdagmiddag is een eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep in de Dagkapel.
Op zaterdagavond is een eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Kijk op hun website.
Op elke zondag is een eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
Het is gebruikelijk dat op de eerste en tweede zondag van de maand, na de eucharistieviering, koffie achter in de kerk geschonken wordt. Helaas is dat nog steeds niet mogelijk.

Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster,
Henk Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel: 06-12 47 84 21 of vul het wijzingsformulier in.

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm Spoed: 112
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 387 77 77

Pastorale hulpdienst: Larissa: 043 – 631 45 00

Ter attentie: in de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.