Kerkbestuur

Voorzitter Deken: John Dautzenberg,

Secretaris: Armand Blanken

Penningmeester: Willem Wolters

Het bestuur heeft tot taak de belangen van de parochie te behartigen, de financiën te beheren en de gebouwen te onderhouden. Dit tot stimulering en het mogelijk maken van liturgie en pastoraat.