Kerkbestuur

Voorzitter: Pastoor Mgr. Everard de Jong, pastoordejong@gmail.com, de hulpbisschop.
Secretaris: Armand Blanken
Penningmeester: Willem Wolters

Het bestuur heeft tot taak de belangen van de parochie te behartigen, de financiën te beheren en de gebouwen te onderhouden. Dit tot stimulering en het mogelijk maken van liturgie en pastoraat.