Kunst

Kunst in de Koepelkerk

De Koepelkerk in Maastricht is een verzamelplaats van kunst uit de 20e eeuw. Van de hand van pater Harrie Heesters – m.m.v. Koen Meens en Breur Henket- zijn in het verleden een viertal brochures verschenen over de Kunst in de Koepelkerk. Deze publicaties verdienen het om hier vermeld en integraal opgenomen te worden. Zij zullen, naast de vele foto’s die er van de kunstwerken in de Koepelkerk bestaan, hier worden opgenomen. Voor de liefhebber zijn deze publicaties ook verkrijgbaar bij het winkeltje achterin de kerk, dat iedere zondag na de H.Mis van 10.30u zijn deuren opent.

Algemeen

Als algemene inleiding op de verzameling Kunst in de Koepelkerk kan het boekje “Rondwandeling door de Koepelkerk” beschouwd worden.

Ramen

Over de nieuwe ramen  van de Koepelkerk kunt u hier meer lezen.

Het boekje “De ramen van de koepelkerk” geeft een uitgebreide detailbeschrijving van de diverse glas-in-lood ramen in de kerk en de nevenruimten dagkapel, sacristie, parochiezaaltje Sacre Coeur e.d.

Beelden

Ook het boekje “In de nevenruimten. Kruisweg Charles Eijck. Appendix.” geeft een goed beeld van de hier bijeengebrachte kunstwerken.

Altaar

Achter het hoofdaltaar van de Koepelkerk bevindt zich het zgn. ‘retabel’. Ook hierover is een brochure geschreven, getiteld “Het retabel in de Koepelkerk van Maastricht”. 

De overige altaren in de Koepelkerk -zoals het altaar van de Dagkapel (Boosten), het Maria-altaar alsmede het altaar met de Piëta- verdienen de aandacht. Zij worden toegelicht in één van de hier genoemde boekjes, en de illustratie vindt u hierbij. 

Overige kunst

In het boekje “Schilderijen en  schilderingen in de Koepelkerk” staan naast de beschrijving van het altaarretabel ook nog de beschrijvingen van de diverse schilderijen, schilderingen en vloertapijten.