HMis.html

Vieringen

Zondag 10.30u    Hoogmis, opgeluisterd door een gastkoor.
(voor de agendering van gastkoren,kijk in de Overkoepeling in de rubriek Parochieblad)


Misintenties

Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur is in de pastorie een vrijwilliger aanwezig om de misintenties in ontvangst te nemen.
U kunt dan ter plekke een formulier invullen en betalen of aangeven het bedrag via de bank over te maken.

Elke zondag na de viering van 10.30u kunnen misintenties worden opgegeven achterin de kerk bij de 'winkel'.

Misintenties die na de 15e van elke maand binnenkomen, worden wel opgelezen in de vieringen, maar kunnen niet in het eerstvolgende parochieblad worden vermeld.

Voor parochiebijdragen en intenties

Postgiro: 10 31 670 - IBAN NL08 ABNA 05 166 646 11.

Contactgegevens

In geval van nood:
bel 043 631 43 00


U kunt De Overkoepeling online lezen of downloaden.


Klik hier voor het Muziekprogramma van de Koepelkerk.


Rondleidingen voor groepen: alleen na afspraak via ons parochiekantoor, tel. +31 (0)43 3632641 of 06-51747599
Ook kunt u een mail sturen naar koepelkerk.maastricht@gmail.com, zodat wij contact met u kunnen opnemen.


Graag ontvangen wij foto's (in hoge resolutie) van U!
Neem contact op met het parochiekantoor.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor de Jaarrekening 2016 klikt U hier!