startpagina.html

De Koepelkerk in Maastricht

is het pastoraal en liturgisch centrum van de parochie van het Heilig Hart van Jezus, aan de Heerderweg 1 te Maastricht  (direct achter het station)

Eucharistievieringen in de Koepelkerk:

Vooralsnog zijn ALLE vieringen in de Koepelkerk tot nader order afgelast in verband met de Corona-crisis! 

Onze kerk is dicht, maar onze geloofsgemeenschap blijft open

In haar bijna honderdjarig bestaan is de Koepelkerk nooit een week dicht geweest. Er zijn parochianen die zich niet kunnen herinneren n zondagsmis overgeslagen te hebben.

Onze dierbare kerk dicht, maar onze geloofsgemeenschap blijft open en brengt ons geloof in de praktijk: we houden contact, helpen en bemoedigen elkaar. Tussen alle vrees zijn wij voor elkaar hoop.

Ook de Koepelkerk wil in contact blijven. Heeft u praktische tips en ideen laat het ons weten! We hebben ook een tip voor u, luister naar de Maastrichtse priester Roderick van Attekum in Rome via youtube  https://youtu.be/6EXucTgT9Ss of via Facebook https://nl-nl.facebook.com/roderick.vanattekum .

Wilt u een eucharistieviering bijwonen, kijk bijvoorbeeld op de websites van de St. Servaas, OLV Sterre der Zee, OLV van Lourdes (Wittevrouwenveld).  

Juist nu is Pasen een feest van geloof, hoop en liefde. Op Paaszondag zendt de televisie vanuit Roermond de eucharistieviering gecelebreerd door bisschop Harrie Smeets uit.

Het ziet er niet naar uit dat het gewone leven snel zal terugkeren. Voor veel mensen en bedrijven zal dat grote consequenties hebben. Veel vrees dus. Maar er is ook veel hoop. Als gelovigen kunnen we laten zien: leven als christen is een antwoord op grote uitdagingen.

 

Tussen hoop en vrees ontstaan wonderen van menselijkheid

In onze moderne tijd gaat een ziekte door de straten waarvoor we geen medicijn hebben. Het lijken Middeleeuwse toestanden, alsof kennis en technologie machteloos toekijken. We vrezen ons menselijk bestaan als zonder rechten op gezondheid en geluk. Het leven lijkt ons te overkomen als een kwestie van goede of slechte kansen. Dan is het leven absurd, ook als we moeite doen om het leven zin te geven. Zuiver rationeel gezien, is dat misschien wel zo.

Maar als je om je heen kijkt, zie je iets anders. Bijna alle mensen volgen de adviezen op om afstand te houden en binnen te blijven op. In sneltreinvaart worden extra ICs gebouwd en nieuwe testen en medicijnen ontwikkeld. We letten een beetje op elkaar, bellen mensen op en vragen hoe het gaat. We bedanken de harde werkers in de zorg. Artsen en zorgverleners geven zorg, ook als ze niet weten of hun inspanning zal helpen. We noemen hen helden. Zij willen echter geen helden zijn, maar professionals met menselijkheid. Dat geldt ook voor al die anderen, jong en oud, die hun steentje bijdragen, hoe klein ook. In deze tijden brengt menselijkheid hoop.

Wat betekent deze tijd voor ons als lid van een geloofsgemeenschap? We letten een beetje op elkaar, bellen elkaar op en helpen elkaar. Ook bemoedigen we elkaar omdat we weten dat het leven wel degelijk zinvol is. Er voor elkaar zijn geeft het leven zin. Als gelovige doen we daar nog een schepje bovenop, omdat we putten uit een extra kracht, de Geest van God. We laten ons het leven niet overkomen, maar gaan met het leven om vol geloof, hoop en liefde. Dat deden we als gelovigen toen het virus nog in China was, dat doen we nu het virus onder ons is en dat blijven we doen als het virus op een volgende kans wacht. Christen zijn we niet alleen in slechte tijden om de steun en houvast, maar in alle tijden om ons leven in woord en daad zin te geven.

In deze tijden zien we mensen mooie dingen doen die we niet voor mogelijk hielden. En wij gelovigen ervaren menselijkheid en kracht in ons die blij verrassen. Alsof wonderen bestaan. Ook in onze geloofsgemeenschap. Tussen hoop en vrees ontstaan wonderen van menselijkheid. 

                                                                                                                                         Willem Wolters

 

RTV MAASTRICHT vanuit de St. Servaas

 

1.   PALMZONDAG met zegening van de palmtakjes. Deze H. Mis begint om 10.00 uur. Dan worden ook de palmtakjes van de Koepelkerk gezegend.

 

 2.   WITTE DONDERDAG. Deze Mis begint om 19.00 uur

 

3.   GOEDE VRIJDAG. De dienst begint om 15.00 uur.

 

4.   DE PAASWAKE. Aanvang om 21.00 uur. Dan wordt ook de Paaskaars van de Koepelkerk gezegend.

 

5.   PAASZONDAG. Deze H. Mis wordt op NPO 2 en L1 vanaf 11.00 uur uitgezonden vanuit de Munsterkerk in Roermond waar onze bisschop Monseigneur Harrie Smeets hoofdcelebrant is.

 

 

U kunt de heilige communie op een geestelijke manier ontvangen. Bid dan met geloof en devotie bijvoorbeeld het gebed hieronder. 

 

Gebed voor Geestelijke Communie:

Mijn Jezus, 

ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, 

vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. 

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen

 

Gebed van de Nederlandse bisschoppen:

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.


Kijk voor actuele info op: https://www.bisdom-roermond.nl/

vooraanzicht

Vooraanzicht Koepelkerk  foto: Marcel van der Burg


De kerk werd in drie etappes gebouwd: 1921 de centraalbouw; 1929 de doopkapel en achterste uitbouw met zangkoor; In 1953 de ingang  aan de Heerderweg en de zijbeuk rechts met aansluitend de Gerarduskapel (dagkapel), zodat er nu ongeveer 1200 zitplaatsen zijn. Veel befaamde Nederlandse en tevens regionale kunstenaars  hebben meegewerkt aan de verfraaiing van deze kerk; Henri Jonas (1878-1944) ontwierp alleen al 22 gebrandschilderde ramen en vervaardigde een unieke muurschildering. Werk van rector Jo de Visser, Charles Vos, Charles Eyck, Frans Timmermans, Eugene Laudy, Hubert Duys, Herman Hollewand, Cor van Noorden, Gene Eggen en Marianne van der Heijden werd allemaal harmonisch gecombineerd in een religieus bouwwerk. Het interieur is al het ware gestoffeerd met diverse marmersoorten. Duidelijk is een verschil in tijdgeest en dus stijl te zien in de groep kunstenaars rondom Boosten en de groep onder invloed van De Visser. De relatief jonge Parochiekerk is een waar paradijs voor de liefhebber van religieuze kunst, Art Deco, Amsterdamse school en moderne 20ste eeuwse kunststijlen - een waar monument voor kunst en van bezinning. Sinds 1995 is de Koepelkerk een rijksmonument.

De Koepelkerk daagt uit   De Koepelkerk draagt uit!

@PetervandenHove

  mailadres:
koepelkerk.maastricht@gmail.com

Laatst gewijzigd 25-03-2020


foto vanaf de Colonel

-

Contactgegevens

In geval van nood:
bel 043 631 43 00


U kunt De Overkoepeling online lezen of downloaden.


Klik hier voor het Muziekprogramma van de Koepelkerk.


Rondleidingen voor groepen: alleen na afspraak via ons parochiekantoor, tel. +31 (0)43 3632641 of 06-51747599
Ook kunt u een mail sturen naar koepelkerk.maastricht@gmail.com, zodat wij contact met u kunnen opnemen.


Graag ontvangen wij foto's (in hoge resolutie) van U!
Neem contact op met het parochiekantoor.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor de Jaarrekening 2016 klikt U hier!